Home FAQ Contact Links Advies van een gecertificeerd adviseur over efficienter energieverbruik in uw woning
Energie Prestatie Advies

Wat zegt Postbus 51 over EPA

Wat is het Energie Prestatie Advies (EPA) en hoe vraag ik dat aan?

Een Energieprestatieadvies (EPA) is een maatwerkadvies voor eigenaren en huurders van bestaande woningen om energie te besparen.

Het EPA-advies

Een gecertificeerd EPA-adviseur komt bij u thuis en kijkt naar de isolatie, verwarming en ventilatie in uw woning. De adviseur zet op een rij waar u energie kunt besparen, hoeveel u daarvoor moet investeren en op welke termijn u de investering kunt terugverdienen. Uit het advies kan bijvoorbeeld een maatregel volgen die ook het wooncomfort verhoogt. Door isolatiemaatregelen als dubbelglas of spouwisolatie heeft u minder last van lawaai op straat. Ook kan bijvoorbeeld de tocht in huis er door afnemen. Het is verstandig om voor een verbouwing, klus of reparatie een EPA te laten uitvoeren.

Voor wie

Een EPA is bestemd voor eigenaren, huurders, verhuurders en Verenigingen van Eigenaren (VvE) van bestaande woningen. Huurders hebben toestemming van de eigenaar nodig om energiebesparende maatregelen uit het EPA uit te (laten) voeren. Als u een woning huurt, kunt u met uw verhuurder afspraken maken over een EPA. De verhuurder kan bijvoorbeeld advies aanvragen voor een hele wijk of een aantal woningen tegelijk. Ook Verenigingen van Eigenaren (VvE's) kunnen een EPA laten opstellen als zij energiebesparende maatregelen willen nemen. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met het energiebedrijf. Het EPA-advies is bestemd voor bestaande woningen waarvan de bouwvergunning is afgegeven vóór 1 januari 1998.

Energieprestatiecertificaat

Op 4 januari 2003 is de Europese Richtlijn EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) gepubliceerd. In het Nederlands wordt dit de EU-richtlijn energieprestatie van gebouwen genoemd. Deze EU-richtlijn moet leiden tot verbetering van de energieprestaties van de gebouwen in de Europese Gemeenschap. Op grond van deze richtlijn moeten gebouweigenaren uiterlijk op 1 januari 2009 bij bouw, verkoop en verhuur een energieprestatiecertificaat van maximaal tien jaar oud overleggen. Dit certificaat geeft inzicht in de energetische kwaliteit van het gebouw. De minister van VROM moet nog een besluit nemen over de datum van inwerkingtreding. Al eerder kan men op vrijwillige basis een energieprestatiecertificaat laten opstellen. Vóór de ingangsdatum van de certificaatverplichting zullen de hiervoor benodigde instrumenten beschikbaar zijn.