Home FAQ Contact Links Advies van een gecertificeerd adviseur over efficienter energieverbruik in uw woning
Energie Prestatie Advies

Veel gestelde vragen over energielabel voor woningen (EPA advies)

1. Wat is een energieprestatieadvies (EPA)?

Een Energieprestatieadvies (EPA) is een energielabel voor woningen waarbij een maatwerkadvies voor eigenaren en huurders van bestaande woningen wordt afgegeven om energie te besparen. Een gecertificeerd EPA adviseur komt bij u thuis en kijkt naar de isolatie, verwarming en ventilatie in uw woning. De adviseur zet op een rij waar u energie kunt besparen, hoeveel u daarvoor moet investeren en op welke termijn u de investering kunt terugverdienen. Op http://www.epa.nl is een overzicht te vinden van de energielabel adviseurs. Een maatregel geadviseerd in het EPA (energielabel voor woningen) kan ook het wooncomfort verhogen. Door isolatiemaatregelen als dubbelglas of spouwisolatie heb je minder last van lawaai op straat. Ook kan bijvoorbeeld de tocht in huis er door afnemen.
Het is verstandig om voor een verbouwing, klus of reparatie een EPA (energielabel voor woningen) te laten uitvoeren. Zie verder http://www.milieucentraal.nl (voor consumenten) en http://www.epadesk.nl (voor professionals).
EPA voor de utiliteitsbouw (kantoren en dergelijke) is nog in voorbereiding.

2. Wie komt voor EPA (energielabel voor woningen) in aanmerking?

Een EPA (energielabel voor woningen) is bestemd voor eigenaren, huurders, verhuurders en Verenigingen van Eigenaren van bestaande woningen. Huurders hebben toestemming van de eigenaar nodig om energiebesparende maatregelen uit het EPA (energielabel voor woningen) uit te (laten) voeren. Als u een woning huurt, kunt u met uw verhuurder afspraken maken over een EPA. De verhuurder kan bijvoorbeeld advies aanvragen voor een hele wijk of een aantal woningen tegelijk. Ook Verenigingen van Eigenaren (VVE's) kunnen een EPA laten opstellen als zij energiebesparende maatregelen willen nemen. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met het energiebedrijf.

3. Waarom EPA (energielabel voor woningen)?

Minder gas- en electriciteitsgebruik betekent minder broeikasgassen in de atmosfeer. Dat vermindert het broeikaseffect. Met het broeikaseffect wordt de opwarming van de dampkring door broeikasgassen bedoeld. De belangrijkste oorzaak van het broeikaseffect is de uitstoot van CO2 door het verbranden van kolen, olie en aardgas voor de energievoorziening. Door het broeikaseffect kan klimaatverandering optreden.
Wie een EPA (energielabel voor woningen) aanvraagt en energiebesparende maatregelen uitvoert, gebruikt minder gas en elektriciteit en helpt zo aan het bestrijden van het broeikaseffect.

4. Wat staat er in het EPA (energielabel voor woningen)?

Een EPA is maatwerk. Een EPA-adviseur komt bij u langs om te kijken naar de staat van de woning, de mogelijkheden om energie te besparen én de wensen van de bewoners. De adviseur schrijft een advies waarin in ieder geval staat:

* hoe energiezuinig de woning is;
* hoe het energiegebruik kan worden verminderd en het wooncomfort verbeterd;
* wat de voorgestelde maatregelen kosten;
* in hoeveel tijd de totale kosten worden terugverdiend.

Het EPA-rapport bestaat uit twee delen en een bijlage:

* Deel 1: het advies. In het advies kan bijvoorbeeld staan dat het voor u interessant is om HR++ glas (dubbel glas) of een isolerende buitendeur, spouwmuurisolatie, een zonneboiler of uw CV-ketel vervangen door een zuiniger type.
* Deel 2: technische gegevens over bijvoorbeeld isolatiemaatregelen die gebruikt kunnen worden bij een offerteaanvraag.
* Bijlage. In de bijlage staat de samenvatting van het advies.

5. Is een EPA (energielabel voor woningen) verplicht?

Meestal wel, check dit via onze pagina energielabel verplicht?

6. Hoe zal een energieprestatiecertificaat eruit gaan zien?

Het energieprestatiecertificaat geeft de energetische kwaliteit van het gebouw weer in de zogeheten energie-index en een label. Het label krijgt waarschijnlijk een vergelijkbare vormgeving als de bekende labels voor witgoed en auto's. Het energieprestatiecertificaat en het label zeggen uitsluitend iets over de energieprestatie van een gebouw en mogen niet beschouwd worden als een 'APK' voor gebouwen.
Het energieprestatiecertificaat zal vergezeld gaan van een advies met kosteneffectieve vrijwillige maatregelen om de energetische kwaliteit van het gebouw te verbeteren. Nederland zal de bepalingsmethode voor het energieprestatiecertificaat zodanig kiezen dat de kostprijs voor burgers en bedrijven beperkt zal blijven.

7. Ik heb voor mijn woning onlangs een Energieprestatieadvies (EPA) laten opstellen. Ben ik ook verplicht om te zijner tijd bij verkoop of verhuur een energieprestatiecertificaat te overleggen?

Dat hangt af van de datum van het EPA. VROM werkt met het oog op de invoering van de EPBD aan een overgangsregeling voor EPA-gebouwen. Als u beschikt over een gecertificeerd EPA met een adviesdatum tussen 1 juli 2002 en de ingangsdatum van de certificaatverplichting (die datum is nog niet bekend zie antwoord op vraag 7), dan zal de EPA naar alle waarschijnlijkheid voor een periode van tien jaar na de adviesdatum gelijk worden gesteld aan het energieprestatiecertificaat. Ook corporaties die momenteel EPA's laten opstellen voor hun bezit, kunnen uiteraard gebruik maken van deze overgangsregeling. Let wel, er is hier sprake van een overgangsregeling, het EPA geldt niet als officieel energieprestatiecertificaat.
Deze overgangsregeling zal niet gelden voor EPA's die zijn uitgebracht vóór 1 juli 2002 en evenmin voor EPA's die opgesteld zijn door niet-gecertificeerde adviseurs. Zodra de certificaatverplichting is ingegaan, moeten eigenaren van bestaande gebouwen waarvoor geen gecertificeerd EPA met een adviesdatum vanaf 1 juli 2002 is uitgebracht, een energieprestatiecertificaat kunnen overleggen bij verkoop en verhuur.

8. Hoe kom ik aan een EPA (energielabel) adviseur?

Een EPA-adviseur heeft een speciale EPA-training gevolgd. Hij of zij heeft verstand van zowel bouwkundige als installatietechnische aspecten van een woning. De adviseurs werken bijvoorbeeld bij glaszetters of installatie-, isolatie-, bouw- en energiebedrijven. Adressen van gecertificeerde EPA-adviseurs kunt u vinden op http://www.milieucentraal.nl en http://www.epadesk.nl of opvragen bij de Informatielijn van Milieu Centraal 0900 - 1719 (15 eurocent per minuut) of bij het energiebedrijf. Voordat de EPA-adviseur langskomt, is het aan te bevelen de volgende gegevens alvast te achterhalen:

* Welke isolatiemaatregelen zijn al in de woning toegepast?
* Welke warmwater- en verwarmingsinstallaties wordt gebruikt?
* Wat was het energieverbruik van de laatste 2 jaar? Zie hiervoor de jaarlijkse afrekening van het energiebedrijf. Daarop staat het gas- en elektriciteitsverbruik, ook dat van voorgaande jaren.

U kunt ook via deze website voor een vast tarief van € 180,- (inclusief btw) een energielabel aanvragen.

9. Wat moet ik als gemeente of professional weten over EPA?

EPA-adviseurs, gemeenten en bijvoorbeeld branche-organisaties kunnen het best hun licht opsteken bij de EPA-desk, een internetsite die SenterNovem in opdracht van VROM beheert. Op deze site staan de belangrijkste vragen en antwoorden over EPA en bijvoorbeeld EPA-software, en een EPA-toolkit voor gemeenten. SenterNovem is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken en bevordert duurzaamheid en innovatie